Zásady vrácení peněz

Výrobky můžete vrátit na vlastní náklady do 14 dnů ze zákona, pokud jste zákazník žijící v Evropské unii. Platí omezení - viz. níže. Pokud si přejete nechat své výrobky vyměnit nebo vrátit, kontaktujte nejprve náš tým podpory.

Potřebujete platný RMA číslo od nás k vrácení produktů.

Tyto produkty jsou vyloučeno ze zákona z výměny nebo návratu:
- výrobky, které jsou zapečetěny a již byly otevřeny zákazníkem nebo jakýmkoli orgánem,
- použité výrobky,
- hygienické výrobky (např. Masky),
- produkty jako kondomy z bezpečnostních důvodů,
- výrobky pro dospělé (např. Hračky) z hygienických a bezpečnostních důvodů,
- zdravotnické výrobky z bezpečnostních důvodů.