Käyttöehdot

1. Yleistä
1.1. CSRO: n ehdot (GTC) koskevat kaikkea tulevaa liiketoimintaa, jota käydään asiakkaiden kanssa. Asiakkaan ilmoittamat poikkeamat näistä ehdoista ovat vain tehokasta kirjallista ja nimenomaista tunnustusta.
1.2. CSRO: n ja asiakkaan välinen sopimussuhde syntyy vain asiakkaan kanssa tehdyllä kirjallisella sopimuksella, joka säätelee sovellettavia laskutussääntöjä, palvelu- / tuotekuvausta ja ehtoja. Mainitut sopimuskomponentit ovat järjestyksessä, joka on listattu tärkeysjärjestykseen.
1.3. Asiakkaan käyttöehtojen käyttö on poissuljettu.
1.4. Suulliset tai puhelinsopimukset sekä kirjalliset ja suulliset sopimukset edustajien kanssa ovat meitä sitovia vain, jos ne vahvistetaan kirjallisesti. Asiakkaalle tehdään nimenomaisesti tieto siitä, että myyntihenkilöstöllä ei ole valtuutusta tehdä sopimuksia.
1.5. Sopimuksissamme ja yleisissä säännöissämme sovelletaan sitä lauantaista, ei työpäivää.
2. Sopimuksen perustelu
2.1. Sopimussuhde perustuu asiakkaan kirjalliseen tarjoukseen ja kirjalliseen hyväksymiseen tai ”positiiviseen” omaksumiseen tarjoamalla CSRO: n odotettavissa olevat palvelut.
2.2. Tarvikkeet ja palvelut alle 18-vuotiaille eivät kuulu.
2.3. Asiakkaan on toimitettava tarjouksissa CSRO: n erillistä pyyntöä varten virallinen valokuvallinen henkilöllisyystodistus tai yrityskirjan ote (tai vastaava todiste hänen liiketoimintaomaisuudestaan) sekä toimitettava tarvittavat todisteet merkinnän tai valtakirjan olemassaolosta ja itävaltalaisen pankki- tai luottokorttitietojen on esitettävä asianmukaiset korttiasiakkaat.
2.4. CSRO on oikeutettu siihen, että asiakas hyväksyy riittävän vakuuden tarjouksen talletuksen tai kohtuullisen maksun muodossa, ennakkomaksu riippuen.
2.5. Lisäksi meillä on oikeus tarkistaa milloin tahansa asiakastiedot ja heidän luotonsa keräämällä tietoja hyvämaineisista valtuutetuista organisaatioista (esim. Luottosuojayhdistykset).
2.6. CSRO voi hylätä asiakkaan tarjouksen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta mistä tahansa syystä.
3. Toimitus- ja peruutusoikeudet
3.1. Toisaalta toimitus on ymmärrettävä tavaroiden toimituksena, toisaalta myös palvelujen tarjoamisen alku. Toimitukset ovat aina ”hyllyltä” CSRO.
3.2. Kaikki toimituspäivät ovat arvio. Velvollisuus noudattaa toimituspäivämääriä hyväksytään vain, jos liiketoiminnan häirintää ei ole häiritty.
3.3. Jos tuotetta ei ole saatavana väliaikaisesti tai pysyvästi, CSRO ilmoittaa asiakkaalle heti, kun tuotetta ei ole saatavana. CSRO palauttaa sitten - neuvoteltuaan asiakkaan kanssa - maksun, toimittaa myöhemmin saatavilla olevia tuotteita tai jonkin muun tuotteen asiakkaan valinnan mukaan.
3.4. Osittaiset toimitukset ovat sallittuja. CSRO pidättää oikeuden toimittaa suurempia määriä pienemmissä pakkauskokoissa. Toimituskulut veloitetaan tässä tapauksessa vain kerran.
3.5. Jos meillä tai toimittajillamme on ylivoimainen este tai vastaavat odottamattomat tapahtumat, esim. Toiminta- tai liikenneongelmat, tulipalo tai tulva, työvoima-, energia- tai raaka-ainepula, lakko, työsulku virallisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, mukautamme velvollisuutta toimittaa ajoissa ja antaa meille oikeuden toimittaa uusia toimituksia ilman korvausta ja ilman seuraavaa toimitusta koskevaa vaatimusta.
3.6. Kuluttajansuojalain 3 §: n mukainen peruuttamisoikeus: Täytetäänkö kuluttajan sopimus joko CSRO: n tiloissa messuilla tai CSRO: n tiedotusosastolla, hän voi viikon kuluessa peruuttaa sopimuksen. Tämä ajanjakso alkaa sopimuksen luovuttamisesta, mutta ei ennen sopimuksen allekirjoittamista. Peruutus on tehtävä kirjallisesti ja se on lähetettävä edellä mainitun ajan kuluessa CSRO: lle (postileima). Asiakkaalla ei ole oikeutta vetäytyä, jos hän on aloittanut liiketoiminnan itse tai jos se tapahtui ennen sopimuksen tekemistä, osapuolten välillä ei käyty keskusteluja.
3.7. Kuluttajansuojalain 5 e §: n mukainen peruuttamisoikeus: Jos kuluttaja on antanut sopimuksen etäältä, hänellä on oikeus peruuttaa seitsemän työpäivän kuluessa (lauantaita ei lasketa työpäiviksi) sopimuksen tekemisestä, jos muut kuin sopimuksen täyttämisen tarjoaminen on jo alkanut (kuluttajansuojalain 5 f §).
3.8. Toimitusmaksua tai toimituksen / perinnän maksua ei poisteta tavaroilta ostajalta tai myyjältä peruutetaan virheettömästi tai sovittua maksua ei makseta 30 päivän kuluessa, sitten CSRO on peruutusmaksu, joka on yhtä suuri kuin 20% tilauksen arvosta (nettoarvo) ), mutta vähintään 9 € ilman arvonlisäveroa Itävallan asiakkaille ja 18 € ilman arvonlisäveroa myös ulkomaisille asiakkaille. Mahdolliset todistetut lisäkustannukset ja -tappiot voidaan tehdä lisäksi.
3.9. Jo maksettujen tavaroiden (etukäteen luottokortti, pankkisiirto ja muut sähköiset maksutavat) toimitusta ei poisteta tavaroilta ostajalta tai myyjältä peruutetaan virheettömästi, se on CSRO: n peruutusmaksu, joka on yhtä suuri kuin 20% tilauksen arvoa (netto) arvo), mutta vähintään 9 € ilman arvonlisäveroa Itävallan asiakkaille ja 18 € ilman arvonlisäveroa myös ulkomaisille asiakkaille. Mahdolliset todistetut lisäkustannukset ja -tappiot voidaan tehdä lisäksi.
3.10. Sopimuksen peruuttaminen: Tilauksen peruuttaminen on voimassa, jos ostaja tekee tilauksen peruuttamista koskevan hakemuksen ja CSRO: n soveltamisen oletetaan havaittavissa ja kirjallisesti. Tässä tapauksessa CSRO peruutusmaksu, joka on 20% tilauksen arvosta (nettoarvo), mutta vähintään 9 € ilman arvonlisäveroa asiakkaille Itävallassa ja 18 € ilman ALV ulkomaisille asiakkaille. Mahdolliset todistetut lisäkustannukset ja -tappiot voidaan tehdä lisäksi.
4. CSRO: n edut
4.1. Palveluja tarjoaa CSRO kunkin tuotekuvauksen ehtojen ja hinnan / ehtojen takia.
5. Asiakaspalvelut
5.1. Asiakas käyttää CSRO: n verkkopalvelua, jolloin asiakas sitoutuu pitämään valitun salasanan luottamuksellisena estääksesi kolmansien osapuolien luvattoman käytön asiakkaan tilillä.
5.2. Asiakas ilmoittaa välittömästi kaikista osoitteen, yrityksen nimen, toimipaikan, laskutusosoitteen, oikeudellisen muodon ja myyntiverovelvollisuuden muutoksista kirjallisesti. Eikä pitäisi muuttaa tätä viestiä, joten asiakirjat katsotaan asiakkaan vastaanotetuiksi, kun ne lähetettiin asiakkaan viimeiseen tunnettuun osoitteeseen tai maksajaan.
6. Vastuu sisällöstä
6.1. CSRO ei ota vastuuta Internetistä saataville asetettujen ”linkkien muille verkkosivustoille” sisällön, etenkin ulkoisten linkkien kautta valmistajasivustoille tai tuotekuvauksiin.
7. Koodit / salasanat
7.1. Onko palvelun käyttöön vaadittava erityinen koodi (esim. Tunnusnumero / PIN-koodi tai salasana), kuin asiakas on velvollinen pitämään tämän koodin luottamuksellisena. Epäillään tietävän koodin luvattomalta kolmannelta osapuolelta, asiakkaan on vaihdettava koodi välittömästi tai - jos tämä voidaan tehdä vain CSRO: lla - ohjattava CSRO: ta viipymättä koodin vaihtamiseen.
7.2. Jos luvattomat kolmannet osapuolet käyttävät CSRO: n palveluita vaadittua koodia käyttämällä, asiakas on vastuussa kaikista kuluista, jotka aiheutuvat koodin muuttamista koskevan käskyn vapauttamisesta CSRO: ssa.
8. Omistuksen säilyttäminen
8.1. Pidämme vastuun kaikista toimitetuista tavaroista, kunnes laskusummat on maksettu kokonaan.
9. Hinnat ja maksaminen
9.1. CSRO tarjoaa asiakkaalle sopimuksessa sovitut palvelut voimassa olevilla hinnoilla, ja maksut sisältävät arvonlisäveron.
9.2. Maksut perustuvat CSRO: n sovellettaviin maksusäännöksiin.
9.3. CSRO: lla on oikeus muuttaa ehtoja ja tuotteen / palvelun kuvausta tai hintoja milloin tahansa.
9.4. Hintamme perustuvat tarjouksen olemassa olevaan sijoitukseen olosuhteissa, mukaan lukien silloin sovellettavat määräykset. Jos nämä muuttuvat, vaihda sitten vastaamaan hintojamme.
9.5. Laskun määrät erääntyvät viiden työpäivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ja viimeistään 8 työpäivän kuluttua laskun päivämäärästä ilman vähennyksiä ja meille maksettavia maksuja, ellei laskussa ole sovittu toisesta, maksuehdoista.
9.6. CSRO: lla on oikeus asiakkaalle maksettaviin kiristysmaksuihin sekä kertyneet tarpeelliset ja asianmukaiset täytäntöönpanokustannukset.
9.7. Jos asiakas varoituksesta huolimatta viivyttää maksuaan, meillä on oikeus periä viivästyskorkoa 14% pa vuodessa, ja tosiasiallisesti aiheutuneet kulut asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, tarvittavat muistutus- ja perintäkulut sekä juridiset kulut. Asiakkaalle huomautetaan nimenomaisesti, että CSRO varaa luovuttaa korvauskustannukset ensimmäisen askeltason jälkeen perintätoimistolle tai asianajajalle. Lisäksi kaikki maksut peritään ennenaikaisesti nykyisen sopimuskauden loppuun.
9.8. Asiakkaan pidättäminen tai kuittaaminen kaikenlaisten vastavaateiden takia on aina poissuljettua, paitsi ne, jotka on laillisesti vahvistettu tuomioistuimessa tai jotka olemme hyväksyneet kirjallisesti.
9.9. Asiakkaan vastustamat laskut on tehtävä CSRO: lla kirjallisesti 14 kalenteripäivän sisällä laskun toimittamiseksi. Määräajan kuluessa esittämät vastalauseet ovat laskun hyväksymistä.
9.10. Asiakkaan esittämä laskujen vastaväite ei vapauta sen maksamisesta.
9.11. Ellei asiakas ole pankki- tai luottokorttitapahtumassa; on maksettava laskun summa, netto tapahtuu viiden työpäivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ja viimeistään 8 työpäivän kuluttua laskun päivämäärästä, plus laskutuksen mukaan varattu maksumääräys.
9.12. Jos asiakas pankki- tai luottokorttitapahtumassa; CSRO: lla on oikeus veloittaa asiakkaalta jokaisesta maksamatta olevasta suoraveloituksesta tai veloitusmaksusta käsittelymaksulla, joka määritetään nykyisessä laskutetussa hinnastossa.
9.13. Jos asiakas ei omistautunut, jos useat sopimussuhteet maksettiin CSRO: n harkinnan mukaan.
10. Kustannusten jakaminen, verojen maksaminen
10.1. Asiakkaan on vastattava kaikista kustannuksista, veroista ja muista maksuista, jotka on määrätty hänen tai hänen luomansa käyttäjän käyttämästä palvelua.
10.2. Asiakkaan ja CSRO: n väliset sähkö- ja viestintäkustannukset (teleyritys) vastaa asiakas. Poikkeamat edellyttävät CSRO: n kirjallista vahvistusta.
11. Viivästykset
11.1. Palkkioiden maksamisen määräajan noudattamatta jättäminen CSRO: lla on oikeus kertaluonteiseen muistutukseen, jonka määräajaksi on asetettu tämän sopimuksen täyttäminen, ja asiakkaan pääsy hänen ja palvelun yhteydessä olevan asiakkaan palveluun irtisanoa. Asiakkaan on silloin tällöin maksettava kuukausimaksut lisättynä keräyskuluilla ja estoilla sovellettavien palkkasäännösten mukaisesti.
12. Takuu ja vastuu
12.1. Takuuaika on 6 kuukautta tavaran vastaanottamisesta. CSRO takaa vain virheet, jotka olivat olemassa riskin siirron ajankohtana. Pienet kaupalliset tai teknisesti väistämättömät laatuerot eivät ole perusteena väitteille.
12.2. Tavaroiden määrä on ilmoitettava kirjallisesti. Ilmeisistä virheistä on ilmoitettava kahden viikon kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Ilmoitusaika säilyy lähettämällä virheilmoitus CSRO: lle.
12.3. Kaikkien tavaroiden tai palvelujen virheiden varalta olemme harkintansa mukaan korjaus tai vaihto.
12.4. Tavaroiden palauttamisen kustannukset asiakkaalle. CSRO korvaa ne laillisina valituksina.
12.5. Tuotteiden käyttö on yksin ja asiakkaan vastuulla.
12.6. Tuotteet toimitetaan niin kuin ne ovat nykyisin, ilman mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta, ei kiinnitetä erityistä huomiota tekijänoikeuksien tai muiden myytävyysoikeuksien tai tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuden vaatimukseen.
12.7. CSRO tai kukaan muu tuotteiden kehittämiseen, tuotantoon tai toimittamiseen osallistuva henkilö ei ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, etenkin he eivät ole vastuussa välillisistä vahingoista, kuten voiton menetys Palvelun käytön seurauksena tai palvelun käytön mahdottomuus tai vaikeus tai tapahtuneen takuuvelvoitteen rikkomisen seurauksena. Emme myöskään ole vastuussa viivästyneen tai puutteellisen toimituksen aiheuttamista voitonmenetyksistä, tämän erittelyn aiheuttamista haittavaikutuksista, viallisten tuotteiden korvaamisesta aiheutuvat kuljetuskustannukset täydellisillä tavaroilla, poisto- ja korvauskustannuksista, koska samoin kuin asiakkaiden asiakkaiden mahdolliset väitteet, joiden mukaan emme ota vastuuta törkeästä huolimattomuudesta. Pakollisten vaatimusten oikeusperusta on kuitenkin osoitettu palautetuksi ja vahingot rajoittuvat yhteen kertaan ostohinnan suuruiseen hintaan. Olemme vastuussa omasta ja edustajamme huolimattomuudesta, mutta emme yksinkertaisesta huolimattomuudesta.
12.8. Asiakas CSRO mahdollisesta vastuusta, joka johtuu CSRO: n kanssa sovitun, asiakkaalle vapaasti tehdyn pankkitilin käytöstä.
12.9. CSRO ei ole vastuussa virheistä tai keskeytyksistä virallisen tutkintatoiminnan aikana. Korvausvaatimuksia ei voida perustella tällä. Jos asiakkaan tällaisten tutkintatoimien tahallisen tai törkeän huolimattomuuden vuoksi on edellä mainittujen standardien vastaisesti osoitettu johtuvan, hän on vastuussa kaikista vahingoista ja muista CSRO: n aiheuttamista asiakkaista.
12.10. Poikkeuksia ei sovelleta, jos vastuu on tämän sopimuksen kannalta välttämätöntä sovellettavien lakien nojalla.
12.11. Asiakas myöntää, että ehdot koskevat myös muita.
13. Tietosuojakäytäntö
13.1. Tutkimme, käsittelemme ja säilytämme kanta- ja puhelutietoja sekä muita henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, jotka olemme hankkineet sopimuksen tai luottotarkistusten osana tietämystä.
13.2. Lisäksi asiakkaan lähde-IP- ja kohde-IP-, lokitiedostot ja vastaavat, kun tarvitaan tämä prosessi palveluiden käyttämiseksi ja ylläpitämiseksi heidän ja tietokoneiden suojaamiseksi kolmansien osapuolten toimesta.
13.3. Ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu kirjallisesti, CSRO toimittaa toimitetut tiedot luottamuksellisiksi.
13.4. Kohdan 13, 13.1 ja 13.2 mukaiset tiedot poistetaan normaalin kymmenen vuoden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Meillä ei ole velvollisuutta toimittaa peruuttamista koskevia todisteita.
13.5. CSRO takaa, että asiakkaiden henkilötiedot ovat parasta tietämystämme vain yrityksessä tai sen työntekijöille, jotka CSRO on saatu käyttöön. Paitsi tässä on tietojen siirto erääntyneiden saatavien perimiseksi nimittämillemme asianajajille tai perintätoimistoille.
13.6. CSRO toteuttaa kaikki teknisesti ja taloudellisesti järkevät toimenpiteet suojataksesi tallennettuja tietoja luvattomalta käytöltä. Ellei CSRO voi tahallisesti tai törkeästi huolimattomasti laiminlyödä huolellisuusvelvollisuuttaan, tallennettujen tietojen väärinkäytöstä johtuvien vahinkojen korvaaminen ei ole mahdollista.
13.7. Sikäli kuin asiakasta ei ole nimenomaisesti kielletty, perustiedot markkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin edellyttäen, että ne liittyvät käytettyihin CSRO: n palveluihin.
13.8. Asiakas sitoutuu olemaan, että sopimuksen mukaan hänellä on sopimustiedot henkilöstä ja erillisen suostumuslomakkeen esittäessä asiakkaan asiakkaan tiedot, jotka on tallennettu, muutettu ja / tai poistettu ja siirretty toiselle osapuolelle, ellei siirto asiakkaiden ilmeisistä eduista loukkaantui. Muiden tietojen tallennus ja jakelu kuin pelkkä tietojenvaihto laskutustarkoituksiin ja televiestintälain (Telecom Act) mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi vaatii asiakkaan ja sen asiakkaiden etukäteen antaman kirjallisen luvan.
13.9. CSRO on velvollinen paljastamaan kappaleiden 13, 13.1 ja 13.2 mukaiset tiedot ja muut asiaankuuluvat tiedot viranomaisen, tuomioistuimen tai oikeuspoliisin pyynnöstä.
14. Ehtojen julkaiseminen
14.1. CSRO: n veloitussääntöjen ehdot, tuotekuvaukset ja erityiset edut koska tahansa perustuen milloin tahansa CSRO: n perusteella sähköpostitse tai faksilla tai niitä voidaan tarkastella verkkosivustomme kotisivulla.
15. Sekalaiset
15.1. Tavaroita, jotka lähetetään meille korjaus-, varastointi- tai muista syistä, meillä on lupa myydä yksityissopimuksella, jos asiakas ei täytä kaksinkertaista pyyntöämme kirjatulla kirjeellä tuotteen noutamista varten.
15.2. Meiltä ostettujen tavaroiden tai palveluiden, niiden kaupallisten tai huolinta- tai välityspalveluiden kaupallinen jälleenmyynti on kiellettyä, jos emme sovi kirjallisesti.
15.3. Emme ota vastuuta ei-toivotuista käsikirjoituksista, kuvista tai näytteistä.
15.4. Hänen tämän sopimuksen nojalla yhdistäneiden asiakkaiden tai loppukäyttäjien vaatimukset on esitettävä vuoden kuluessa sopimuksen luomisesta, muuten se rajoittuu.
15.5. Jos jokin tämän sopimuksen määräys on pätemätön tai muuttuu kelvottomaksi, se ei vaikuta jäljellä olevien määräysten voimassaoloon. Jos säännös on pätemätön, sopimuspuolten on sovittava uudesta määräyksestä, joka on lähelle suunniteltua asetusta ja on oikeudellisesti mahdollista.
15.6. Siltä osin kuin asiakkaidemme kanssa tehdyssä sopimuksessa ei ole pelkästään säänneltyjen palvelujen suoraa käyttöä, kaikki asiakkaan ja sen nimettyjen käyttäjien velvoitteet ja rajoitukset ovat voimassa sopimuksen voimassaoloaikana.
15.7. Myös työntekijöillä, freelancereilla, kuten CSRO: n edustajilla jne., On oikeus luottaa suoraan tämän sopimuksen vastuuseen liittyviä määräyksiä koskeviin päätöksiin.
15.8. CSRO: lla on oikeus siirtää heidän tämän sopimuksen perusteella saamansa oikeudet ja velvollisuudet seuraajalle. CSRO ilmoittaa asiasta asiakkaalle.
15.9. Aktivoitu, asiakas jälleenmyyjänä, joten hänellä on sopimuksen nojalla velvollisuus maksaa asiakkailleen ja varmistaa palvelun ja tietolinjan laittoman käytön tapauksissa välitön hävittäminen.
15.10. Maksu ja suorittaminen on Bratislava.
15.11. Kummankin osapuolen toimivaltainen tuomioistuin, Slovakian toimivaltainen tuomioistuin sopi.
15.12. Tämä sopimus ja sen täytäntöönpano ovat vain Slovakian lakia.
15.13. Kaikki sopimukset ja palvelusopimukset, jotka allekirjoitamme, on rakennettu Slovakian lainsäädännön perusteella.