Vilkår og betingelser

1. Generelt
1.1. Vilkårene og betingelsene (GTC) for CSRO gjelder alle i fremtidig virksomhet som skal gjennomføres med kunder. Fra kunden gitt avvik fra disse betingelsene er kun effektiv skriftlig og eksplisitt anerkjennelse av oss.
1.2. Avtaleforholdet mellom CSRO og klienten er bare gjennom den skriftlige kontrakten som er inngått med klienten, som regulerte gjeldende avgiftsregler, service- / produktbeskrivelse og vilkår og betingelser. De nevnte kontraktskomponentene er i den rekkefølgen som er oppført i prioritert rekkefølge.
1.3. Bruk av vilkår og betingelser for kunden er ekskludert.
1.4. Muntlige eller telefoniske avtaler og skriftlige og muntlige avtaler med våre representanter er bare bindende for oss hvis de er bekreftet skriftlig. Kunden vil bli gjort eksplisitt oppmerksom på at selgere ikke er autorisert til å gjøre i henhold til betingelsene i forskjellige avtaler.
1.5. I våre kontrakter og generelle regler gjelder den lørdagen ikke en arbeidsdag.
2. Begrunnelse av kontrakten
2.1. Kontraktsforholdet er basert på et skriftlig tilbud fra kunden og skriftlig aksept eller "positiv" adopsjon ved å tilby de forventede tjenestene av CSRO.
2.2. Forsyninger og tjenester til personer under 18 år er ekskludert.
2.3. Kunden er forpliktet til å sende inn anbud for separat forespørsel av CSRO en offisiell fotoidentifikasjon eller et forretningsbokutdrag (eller lignende bevis på hans forretningseiendom), samt å gi nødvendige bevis for eksistensen av et abonnement eller fullmakt og en østerriksk bank- eller kredittkortinformasjon må presentere de aktuelle kortkundene.
2.4. CSRO har rett til aksept av tilbudet om tilstrekkelig sikkerhet av kunden i form av et innskudd eller et rimelig gebyr, forskuddsbetaling avhengig av.
2.5. Videre har vi rett til å gjennomgå når som helst kundeinformasjon og deres kreditt ved å samle informasjon fra anerkjente autoriserte organisasjoner (f.eks. Kredittbeskyttelsesforening).
2.6. CSRO kan avvise tilbudet fra kunden når som helst uten varsel av noen grunn.
3. Frakt- og avbestillingsrettigheter
3.1. I den ene delen er levering å forstå som levering av varer, på den andre siden også begynnelsen på levering av tjenester. Leveranser er alltid “utenfor sokkelen” CSRO.
3.2. Alle leveringsdato er en tilnærming. Plikten til å overholde leveringsdatoer, aksepterer vi bare under forutsetning av uforstyrret virksomhet.
3.3. Hvis et produkt ikke er tilgjengelig midlertidig eller permanent, vil CSRO informere kunden umiddelbart om mangelen. CSRO vil deretter - i samråd med kunden - tilbakebetale betalingen, levere ikke tilgjengelige varer på et senere tidspunkt eller et annet produkt til kundens valg.
3.4. Delvis levering er tillatt. CSRO forbeholder seg retten til å levere større beløp i valører med mindre pakker. Fraktkostnadene belastes i dette tilfellet bare en gang.
3.5. Konsekvensene av force majeure eller lignende uforutsette hendelser fra oss eller våre leverandører, for eksempel drift eller trafikkproblemer, brann eller flom, arbeidskraft, mangel på energi eller råvarer, streik, lockouts for å frigjøre offisielle tiltak, vi justerer forpliktelsen til rettidig levering og som gir oss retten til å levere ytterligere leveranser uten kompensasjon og uten krav om etterfølgende levering.
3.6. Angrerett i henhold til forbrukerbeskyttelsesloven § 3: Er forbruker kontrakten enten i lokalene til CSRO fullført på en messe eller informasjonsstand CSRO, kan han innen en uke trekke seg fra kontrakten. Denne perioden begynner med overlevering av kontrakten, men ikke før signering av kontrakten. Uttaket må være skriftlig og må sendes innen fristen som er nevnt over til CSRO (poststempel). Kunden har ingen rett til å trekke seg dersom han har startet virksomheten selv, eller hvis det skjedde før kontraktsinngåelsen, ingen diskusjoner mellom partene.
3.7. Angrerett etter § 5e Forbrukerbeskyttelsesloven: Hvis en forbruker har gitt sin kontrakt på avstand, har han rett til å si opp innen syv arbeidsdager (med lørdag regnes ikke som arbeidsdager) fra inngåelsen av kontrakten, hvis annet enn tilbudet om kontraktsmessige ytelser allerede har begynt (§ 5f Forbrukerbeskyttelsesloven).
3.8. Kontanter ved levering eller betaling ved levering / henting fjernes ikke varene fra kjøperen eller selgeren kanselleres uten feil, eller den avtalte betalingen blir ikke betalt innen 30 dager, da er CSRO et avbestillingsgebyr lik 20% av ordreverdien (nettoverdi ) men minst 9 € ekskl. mva. for kunder i Østerrike og 18 € ekskl. mva også for utenlandske kunder. Eventuelle tillegg, påviste utgifter og tap kan gjøres i tillegg.
3.9. Levering av allerede betalte varer (på forhånd, kredittkort, debet og andre elektroniske betalingsmidler) fjernes ikke varene fra kjøperen eller selgeren kanselleres uten feil, det er CSRO et avbestillingsgebyr som tilsvarer 20% av ordreverdien (netto verdi), men minst 9 € ekskl. mva. for kunder i Østerrike og 18 € ekskl. mva også for utenlandske kunder. Eventuelle tillegg, påviste utgifter og tap kan gjøres i tillegg.
3.10. Avbestilling av kontrakt: En tilbakeføring av en ordre er gyldig hvis kjøperen gjør en søknad om kansellering av en ordre og at søknaden av CSRO antas påviselig og skriftlig. I dette tilfellet, CSRO et avbestillingsgebyr på 20% av ordreverdien (nettoverdien), men minst 9 € ekskl. Mva. For kunder i Østerrike og 18 € ekskl. Mva. For kunder i utlandet. Eventuelle tillegg, påviste utgifter og tap kan gjøres i tillegg.
4. Fordelene med CSRO
4.1. Tjenestene leveres av CSRO på grunn av vilkårene i hver produktbeskrivelse og pris / betingelser.
5. Kundeservice
5.1. Kunden bruker online-tjenesten til CSRO, deretter aksepterer kunden å opprettholde det valgte passordet fortrolig for å forhindre uautorisert bruk av kundens konto av tredjepart.
5.2. Kunden vil umiddelbart rapportere om endring av adresse, firmanavn, forretningssted, faktureringsadresse, juridisk form og dens omsetningsavgiftsplikt. Bør ikke denne endringsmeldingen, så blir dokumentene ansett som kunden som mottatt da de ble sendt til kundens siste kjente adresse eller betalende agent.
6. Ansvar for innhold
6.1. CSRO påtar seg ikke noe ansvar for Internett ved å "lenke til andre nettsteder" -innhold som er gjort tilgjengelig, spesielt de eksterne koblingene til produsentens nettsteder eller produktbeskrivelser.
7. Koder / passord
7.1. Er det nødvendig med en spesiell kode (f.eks. Identifikasjonsnummer / PIN-kode eller passord) for bruk av en tjeneste, enn kunden er forpliktet til å holde denne koden konfidensiell. Mistenket for å ha kjennskap til koden av en uautorisert tredjepart, må kunden endre koden umiddelbart, eller - hvis dette bare kan gjøres av CSRO - instruer CSRO uten forsinkelse med endring av koden.
7.2. Hvis tjenester fra CSRO blir brukt av uautoriserte tredjeparter som bruker en påkrevd kode, er kunden ansvarlig for alle kostnader som påløper derved for å freshe ordre om å endre koden i CSRO.
8. Oppbevaring av tittelen
8.1. Vi beholder eierskapet til alle leverte varer inntil full betaling av fakturabeløp.
9. Priser og betaling
9.1. CSRO gir kundene de avtalte tjenestene i kontrakten til gjeldende priser og gebyrer inkluderer moms.
9.2. Gebyrene er basert på gjeldende betalingsbestemmelser fra CSRO.
9.3. CSRO har når som helst rett til å endre vilkårene og produkt- / tjenestebeskrivelsen eller prisene.
9.4. Prisene våre er basert på den eksisterende plasseringen av tilbudet under omstendigheter, inkludert gjeldende forskrifter. Hvis disse endres, endrer du for å gjenspeile våre priser.
9.5. Fakturabeløpene forfaller innen 5 virkedager fra mottak av faktura og senest 8 virkedager fra fakturadato uten fradrag og uten gebyrer som skal betales oss, med mindre en annen, avtalt faktura, betalingsbetingelser.
9.6. CSRO har rett til eventuelle utpressingsgebyrer som skyldes kunden og påløpte nødvendige og passende håndhevingskostnader.
9.7. Hvis kunden, til tross for advarsel, forsinker betalingen med, er vi berettiget til å kreve misligholdsrenter til en sats på 14% pa, og det faktiske pådratt for å sikre forsvarlig drift nødvendig påminnelse og inkassokostnader og advokatkostnader. Kunden blir eksplisitt påpekt at CSRO forbeholder seg å overlate kravskostnadene etter det første dunkenivået til et inkassobyrå eller en advokat. I tillegg belastes alle avgifter mot slutten av den nåværende kontraktsperioden for tidlig.
9.8. Tilbakeholdelse eller motregning av kunden på grunn av motkrav av noe slag er alltid ekskludert, bortsett fra de som er lovlig etablert i retten eller akseptert av oss skriftlig.
9.9. Eventuelle innvendinger mot fakturaer kunden må komme med CSRO skriftlig innen 14 kalenderdager for å levere fakturaen. Ingen innvendinger innen denne perioden skal utgjøre aksept av fakturaen.
9.10. En innsigelse fra kundens side mot regninger fritar ikke for betaling av disse.
9.11. Med mindre kunden er i en bank-debet- eller kredittkorttransaksjonsprosess; må betale fakturabeløpet, nettet skal skje innen 5 virkedager etter mottak av faktura og senest 8 virkedager fra fakturadato, pluss et angitt når det gjelder gebyr for ordregebyr.
9.12. Hvis kunden har en bankdebitering eller kredittkorttransaksjonsprosess; CSRO har rett til å kreve gebyr for hver ubetalt direkte belastning eller belastningsinngang til kunden i et behandlingsgebyr som er angitt i gjeldende prisliste.
9.13. I mangel av en dedikasjon fra kunden, hvor flere kontraktsforhold betalinger betalt etter skjønn av CSRO.
10. Deling av kostnader, betaling av skatter
10.1. Kunden må bære alle kostnader, skatter og andre avgifter, den angitte på grunn av bruk av tjenesten av ham eller av den opprettede brukeren.
10.2. Kraft og kommunikasjonskostnader (telekommunikasjonsleverandør) mellom kunden og CSRO bæres av kunden. Avvik krever skriftlig bekreftelse av CSRO.
11. Restanser
11.1. Unnlatelse av å overholde fristen for betaling av gebyrer CSRO har rett til engangspåminnelse med en frist satt til å oppfylle denne kontrakten og kundens tilgang til ham og den tilknyttede forbrukeren til tjenesten å avslutte. Kunden skal fortsatt være i dette tilfellet for å betale de månedlige avgiftene pluss de påløpte innsamlingsutgiftene og blokkering i henhold til gjeldende lønnsbestemmelser.
12. Garanti og ansvar
12.1. Garantiperioden er 6 måneder etter at varen er mottatt. CSRO garanterer kun for feil som eksisterte på tidspunktet for overføring av risiko. Små kommersielle eller teknisk uunngåelige kvalitetsforskjeller rettferdiggjør ikke påstander.
12.2. Mengden av varene må varsles skriftlig. Åpenbare feil må rapporteres innen to uker etter mottak av varene. Oppsigelsestiden er bevart ved å sende varsel om mangler til CSRO.
12.3. For alt dersom det er mangler på varene eller tjenestene, er vi etter vårt skjønn, ved reparasjon eller utskifting.
12.4. Kostnaden for å returnere varene til kunden. Disse vil bli refundert av CSRO som legitime klager.
12.5. Bruken av produktene er på egen risiko og kundens risiko.
12.6. Produktene blir levert slik de eksisterer for øyeblikket, uten noen uttrykkelig eller underforstått garanti er ikke gitt særlig hensyn til ønsket om opphavsrett eller andre rettigheter til salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.
12.7. Verken CSRO eller noen andre personer som er involvert i utvikling, produksjon eller levering av produktene er ansvarlige for skader av noe slag, spesielt er de ikke ansvarlige for følgeskader som tap av fortjeneste, som et resultat av bruken av tjenesten eller umuligheten eller vanskeligheten med bruk av tjenester eller som et resultat av brudd på en påtatt garantiforpliktelse. Videre er vi ikke ansvarlig for tap av fortjeneste på grunn av forsinket eller mangelfull levering, for uheldige effekter som skyldes dette sammenbruddet, transportkostnader, i forbindelse med utskifting av mangelen oppstår med perfekte varer, for eventuelle fjernings- og erstatningskostnader som samt for kundene til kundene mot krav som vi heller ikke påtar oss noe ansvar for grov uaktsomhet. Et rettslig grunnlag for obligatoriske krav som likevel er bevist å bli tilbakebetalt og skader er begrenset til 1 ganger kjøpesummen. Vi er ansvarlige for vår egen uaktsomhet og agentenes, men ikke for enkel uaktsomhet.
12.8. Kunden CSRO fra ethvert ansvar som oppstår ved bruk av det fritt laget som avtalt på CSRO for kunden opprettet bankkonto.
12.9. CSRO er ikke ansvarlig for feil eller avbrudd i løpet av offisiell etterforskningsaktivitet forårsaket. Erstatningskrav underbygges ikke av dette. Hvis en kunde viser at slike undersøkelsesaktiviteter med forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av ovennevnte standarder er vist å være forårsaket, er han ansvarlig for alle skader og andre kunder CSRO-årsaker.
12.10. Unntakene gjelder ikke hvis ansvar er avgjørende for denne avtalen i henhold til gjeldende lover.
12.11. Klienten erkjenner at betingelsene også gjelder andre.
13. Personvern
13.1. Vi undersøker, behandler og lagrer stam- og samtaleopplysninger og annen personlig identifiserbar informasjon som vi innhenter under kontrakten eller kredittsjekker som en del av kunnskap.
13.2. Videre er kilde-IP og destinasjons-IP, loggfiler og lignende til kunden, der denne prosessen for drift og vedlikehold av tjenester for å beskytte sine egne og datamaskinen av tredjepart.
13.3. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig, skal det sendes inn av CSRO og formidlet informasjon som konfidensiell.
13.4. Data i henhold til punkt 13, 13.1 og 13.2 slettes i løpet av de normale ti årene etter kontraktens opphør. Vi er ikke forpliktet til å fremlegge bevis for kansellering.
13.5. CSRO garanterer at personopplysninger om kunder er den beste kunnskapen vår kun i selskapet eller dets ansatte CSRO gjort tilgjengelig. Bortsett fra her er overføring av data for gjenvinning av utestående fordringer til advokater oppnevnt av oss eller inkassobyråer.
13.6. CSRO treffer alle teknisk og økonomisk rimelige tiltak for å beskytte lagrede data mot uautorisert tilgang. Med mindre CSRO ikke kan forsettlig eller grovt uaktsomt ignorere deres aktsomhetsplikt, er utvinning av skader som følge av urettmessig tilgang til lagrede data ekskludert.
13.7. Såvidt kunden ikke uttrykkelig er forbudt, benyttes stamdata for markedsføring og salgsfremmende formål, forutsatt at det gjelder tjenester fra CSRO som brukes.
13.8. Kunden samtykker i å være at under avtalen om at han har kontraktsdataene på personen og ved presentasjon av et eget samtykkeskjema, blir dataene til kundens kunde lagret, endret og / eller slettet og overført til en annen part hvis ikke overføringen av kundens åpenbare interesser ble skadet. Lagring og distribusjon annet enn bare utveksling av data for faktureringsformål og for å oppfylle forpliktelser etter telekommunikasjonsloven (teleloven) krever skriftlig forhåndsgodkjenning av kunden og kundene.
13.9. CSRO er forpliktet til å utlevere informasjon i henhold til punkt 13, 13.1 og 13.2 og andre relevante poster på forespørsel fra en myndighet, en domstol eller rettspolitiet.
14. Fremføring av vilkårene
14.1. Vilkårene, produktbeskrivelsene og de spesifikke fordelene ved CSRO-ladningsregler når som helst basert på CSRO via e-post eller per faks, eller kan sees på hjemmesiden til hjemmesiden vår.
15. Diverse
15.1. Varer som er sendt til oss for reparasjon, lagring eller av andre årsaker, er vi autorisert til å selge ved privat traktat, hvis kunden ikke etterlever et to-gangs forespørsel med registrert brev for å hente produktet.
15.2. Kommersiell videresalg av kjøpte varer eller tjenester fra oss, deres kommersielle eller spedisjon eller byrå er forbudt hvis vi ikke er enige skriftlig.
15.3. For uoppfordrede manuskripter, bilder eller prøver påtar vi oss ikke noe ansvar.
15.4. Krav fra kunder eller sluttbrukere som koblet ham inn under denne kontrakten, må kreves innen ett år etter opprettelsen, ellers inngår begrensning.
15.5. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen blir eller blir ugyldig, påvirkes ikke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene. Kontraherende parter skal, hvis en bestemmelse er ugyldig, avtale en ny bestemmelse som kommer nær den tiltenkte reguleringen og er juridisk mulig.
15.6. For så vidt som en kontrakt med våre kunder, ikke bare direkte bruk av de regulerte tjenestene, forblir alle forpliktelser og begrensninger fra kunden og av den utpekte brukeren i løpet av kontraktens gyldighet.
15.7. Også ansatte, frilansere, som representanter etc. for CSRO, har rett til å stole direkte på beslutningene som tas i denne traktatens bestemmelser om ansvarsbegrensning.
15.8. CSRO har rett til å overføre sine ervervede rettigheter og plikter i denne avtalen til en etterfølger. CSRO vil informere kunden i det aktuelle tilfellet om dette.
15.9. Aktivert, kunden som en forhandler, så han har forpliktelsen i henhold til kontrakten til å betale sine kunder og å sikre i tilfelle ulovlig bruk av tjenesten og datalinjen for øyeblikkelig utryddelse.
15.10. Betaling og ytelse er Bratislava.
15.11. Domstolen for begge parter, var den kompetente domstolen i Slovakia enig.
15.12. Denne avtalen og dens gjennomføring er bare loven fra Slovakia.
15.13. Alle kontrakter og serviceavtaler som vi signerer er bygget fra loven i Slovakia.