Integritet

Sekretessmeddelande:

Vi skyddar dina data! Vår webbserver och våra e-postservrar stöder SSL-protokollet med hög säkerhet med 256-bitars nyckel, som inte kan fångas upp. SSL står för “Secure Socket Layer”. Din dator till vår server byter ut en gemensam nyckel som endast är giltig under hela sessionen. Denna nyckel kan inte knäckas, inte ens med de modernaste metoderna.

 

Hur säker är mina uppgifter?
Dina data kommer att registreras i vårt system. Denna information är mycket krypterad med AES-256 och två gånger krypterad - så ingen åtkomst är möjlig för tredje person. Denna kryptering är godkänd i USA för statliga dokument med högsta säkerhetsnivå. Du kan hitta mer information om AES: http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard